Tarieven en vergoedingen

Wij werken op afspraak en hebben geen contracten met zorgverzekeraars; wel voldoen wij aan de gestelde kwaliteitseisen en van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Wij hanteren scherpe tarieven voor onze behandelingen. We zijn aangesloten bij VSG, AVIG, KRF-NL, RBCZ. Wat u vergoed krijgt verschilt per zorgverzekeraar.

Ria van Rooijen werkt als sportarts bij Vrouw&Klinieken in Lelystad. Zie www.vrouwenklinieken.nl voor meer informatie.

Sportgeneeskundige consulten en inspanningsdiagnostiek met leefstijl- en trainingsadvisering vallen onder de basisverzekering als niet gecontracteerde medisch-specialistische zorg en gaan op verwijzing van de huisarts of behandelend medisch-specialist.

De verplichte sportkeuringen en sportmedische onderzoeken kunnen vallen onder de aanvullende verzekering. Zie daarvoor uw polisvoorwaarden. Ook is het mogelijk dat er sprake is van beroepskosten, studiekosten of buitengewone lasten.

De passantentarieven 2020 vindt u hier:  2020 Passantentarieven sportgeneeskunde ECN

AGB-code praktijk 84054577. KvK 53623576.

De algemene voorwaarden kunt u hier vinden: 2019 Alg VW. Gedeponeerd bij KvK.

Overige tarieven 2020

Natuurgeneeskunde (AVIG): € 145,- voor het 1e consult van 1 uur

Natuurgeneeskunde (AVIG): € 75,- voor een vervolgconsult van een half uur

Natuurgeneeskunde (AVIG): € 41,- voor een vervolgconsult van een kwartier, een telefonisch of e-mailconsult.

Verplichte sportkeuringen en sportmedische onderzoeken (www.sportzorg.nl)

Tarieven en omschrijving op www.vrouwenklinieken.nl volgt binnenkort.

Basis Sportmedisch onderzoek: € 155,-

Basisplus Sportmedisch onderzoek: € 175,-

Groot Sportmedisch onderzoek: € 250,-

Uitgebreid Sportmedisch onderzoek: € 315,-

Verplichte sportkeuring (KNLTB-jeugd, KNAF basis e.d.): € 95,-

Verplichte sportkeuring (ALO, ROC): € 125,-

Verplichte sportkeuring VeVa: € 135,-

Cardiocasculaire screening zonder inspanningstest: € 110,-

Cardiovasculaire screening met inspanningstest: € 160,-

Cardiovasculaire screening met inspanninsgtest en ademgasanalyse: € 200,-

Alpe d’HuZes basis: € 125,-

Alpe d’HuZes basisplus: € 200,-

Alpe d’HuZes uitgebreid: € 295,-

NVST-natuurgeneeskunde: € 82,50 voor een consult en/of behandeling van 1 uur

NVST-natuurgeneeskunde: € 42,50 voor een consult en/of behandeling van een half uur.

Zitting fysiotherapie in de praktijk: € 42,-50

Zitting fysiotherapie aan huis: € 47,50

Wij factureren in overleg met patiënten/cliënten na afloop van de maand.

Voor inspiratiesessies, trainingen, presentaties hebben wij passende tarieven op aanvraag. Mail naar info@emmett-centrum.nl met uw vraag of voorstel. Dan kunnen we in overleg professioneel maatwerk leveren.