Anatomie Opfrisser

Voor EMMETT practitioners zonder therapeutische basisopleiding. Aanbevolen voor alle andere EMMETT practitioners en massagetherapeuten.

Inhoud

In deze bijscholing wordt ingegaan op basis anatomie van houdings- en bewegingsapparaat in relatie tot leefstijlaspecten. Daarbij komen aan de orde: medische terminologie, anamnese, inspectie en lichamelijk onderzoek, verslaglegging en dossiervorming, de meest voorkomende blessures en klachten waarmee mensen hulp kunnen zoeken bij een EMMETT practitioner of massaggetherapeut. We gaan ook praktisch aan de slag met oppervlakte anatomie, inspectie en beknopt lichamelijk onderzoek (op basis van de EMMETT testen) en rode vlaggen daarbij volgens de PLATO-normen.

Besproken worden tevens de grenzen van wat je als therapeut kunt doen en wanneer doorverwijzen een betere optie is. Aspecten van samenwerking met fysiotherapeut en / of huisarts komen aan de orde.

Er is een Anatomie Opfrisser Schoudergordel en Anatomie Opfrisser Bekkengordel 

Opzet lesdag

Bespreken van de voorbereiding en inventariseren van wat je als (massage) therapeut lastig vindt.

Anatomische terminologie, vlakken en assen, botten, spieren, fascia, triggerpoints en bewegingsketens. Hoe ontstaat spierspanning, tendinopatie, bursitis?

Oefening palpatietechniek, voelen van de verschillende lagen vanaf de huid, en de mate van spanning.

Aspecten van integrale geneeskunde: fascia en voeding, beweging, psychologische aspecten.

Anatomie voelen bij elkaar, van locaties die vaak worden gebruikt als landmakr om bij spieren of triggerpoints e.d. te komen; met hulp van Charlie (ons skelet). Hoe benoem je wat je voelt en ziet?

Bespreken en oefenen van enkele basistesten voor gewrichten.

Anamnese, lichamelijk onderzoek, conclusie, beleid; brief naar huisarts/fysio. Een handig format wordt gegeven, waarmee we ook gaan oefenen a.h.v. een eigen casus. Nabespreking volgt.

Voorbereiding en aanbevolen literatuur

Voorafgaand aan de dag vragen we je een korte casus voor te bereiden. Met de boeken die je al hebt en internet kun je je al verdiepen in anatomie.

Aanbevolen literatuur

  • De boeken van de opleiding medische basiskennis, anatomie en pathologie.
  • Boek sportmassage
  • Anatomie atlas
  • www.anatomytrains.com
  • Handboek fasciale release therapie, James Earls&Thomas Myers
  • Handboek triggerpointherapie, Clair Davies&Amber Davies, m.n. m.b.t. theoretische achtergronden
  • Fascia, wat het is en wat het doet, David Lesondak

Overige informatie

Bij inschrijving ontvang je nadere informatie m.b.t. de voorbereiding.

De lesdag is van 9.30 – 17.00 uur.

Het NGS (Nederlands Genootschap Sportmassage) heeft Anatomie Opfrisser geaccrediteerd met 4 punten voor sportmasseurs en sportzorgmasseurs; van 20 september 2018 t/m 20 september 2020. Accreditatie wordt aangevraagd bij KTNO.

Prijs: € 185,-

Voor contact met sportarts Ria van Rooijen over de Anatomie Opfrisser: ria@emmett-centrum.nl

T +31 6 51 06 16 22

Inschrijving kan door het sturen van een e-mail naar Ria.

Je ontvangt dan een inschrijfformulier, een factuur en de informatie voor je voorbereiding.

Data

Anatomie Opfrisser Schoudergordel: 22 november 2019 en 7 februari 2020, centraal in Nederland

Anatomie Opfrisser Bekkengordel: 8 januari 2020 en 12 juni 2020, centraal in Nederland